Date de contact GEOSTUD
  • +40-021-220.22.66

  • +40-021-220.22.67

  • Str. Sângerului, nr. 11, sector 1, București, cod 014617

Operator de date:
SC GEOSTUD SRL, cu sediul în str. Sângerului, nr.11, sector 1, București, cod 014617;
Scopul prelucrării datelor:
Răspuns sau contactare cu privire la solicitarea transmisă prin mijloace electronice;
Cadrul legal in vederea prelucrării datelor:
Art. 6 paragraful 1 punctul f) al RGPD – interesul legitim al operatorului de date, respectiv menținerea contactului cu persoanele interesate;
Durata stocării datelor:
Datele dumneavoastră vor fi stocate pentru perioada de timp necesară atingerii scopului mai sus menționat, respectiv acela de a răspunde solicitării și ulterior pentru arhivare, în funcție de conținutul solicitării și de legea aplicabilă respectivei situații;
Destinatarii datelor:
Entitățile desemnate de operator în vederea prelucrării datelor și autoritățile ce sunt autorizate să primească datele cu caracter personal în temeiul legislației în vigoare;
Dumneavoastra aveți dreptul:
De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, de a limita prelucrarea datelor dumneavoastră.

   Ai nevoie de suport în proiectele tale?

  Completează formularul de mai jos:

NUME *
PRENUME *
COMPANIE
ADRESA *
EMAIL
TELEFON *

SUBIECT

MESAJ

*Prin trimiterea formularului vă exprimați acordul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scopul de a vi se răspunde, de a fi contactat cu privire la solicitarea transmisă sau arhivate, în funcție de conținutul solicitării și de legea aplicabilă respectivei situații.